bjciernobiele0003.jpgPaly, Siki, Pišta, Peťo,
Rado, (Ľuboš), Dáša, Fero

ZOZNAM OBRÁZKOV