g2.jpgChip alebo Dale?

Chipmunk nebol exponát, iba sa priživoval na strave, ktorej tu mal nadostač.

ZOZNAM OBRÁZKOV